Velkommen!

iPhone iOS 8På denne nettsiden kan du lære å bruke iPhone ved hjelp av film.
Det er også filmer som viser iPhone som en hjelp i hverdagen,
se menyvalget iPhone i dagliglivet.

Filmene ble laget i prosjektet «Mestring med mobil».
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering støttet prosjektet med Extra-midler.

Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning.
Filmene kan også være nyttige for mange andre.

Hvis du vil hjelpe andre med å lære seg iPhone, kan du bruke veilederen.
Du kan skrive ut veilederen.

Innstillinger på iPhone viser en del nyttige innstillinger på iPhone.
Denne presentasjonen er først og fremst laget for de som er hjelpere eller lærere ved opplæringen.

Logoer til nettside